Meny
 
Vi utfører
Trefelling og opparbeidelse av uteområdet utføres.
Bedre utsikt?
Bedre tomteutnyttelse?
Verdiøkning av tomt?
Bedre solforhold, unngå tette takrenner og mosegrodde tak.
Spesialkompetanse på
felling av vanskelige trær.
Vi utfører også rivningsarbeid og annet forefallende arbeid.
Fullforsikret og fagutdannet.

Tlf 90949303
Trefelleren@gmail.com